Nilstorps samfällighetsförening är ett radhusområde på Lidingö med 22 fastigheter. Området var från början ett bostadsrättsområde och har därför ett brett utbud av gemensamhetsanläggningar såsom garage, parkering, vatten, avlopp, sophämtning, belysning, bredband mm.

 

Området har fungerat väl och underhåll har skett ”vid behov”, något som börjar bli utmanande efter 30-årsdagen.
För att skapa möjlighet för samfälligheten att bedriva ett proaktivt reparations- och underhållsarbete fick Kondukta i uppdrag att besiktiga området och ta fram förslag på underhållsplan för de kommande 10-20 åren.

 

Besiktningen började redan innan vi sågs, när vi med Magnus hjälp identifierade de ritningar och dokument som behövs för att täcka hela samfällighetens ansvarsområde. Magnus och hans kollega genomförde sedan besiktningen tillsammans med mig, och lade stor vikt vid att förklara syftet med respektive besiktningspunkt, sin initiala observation samt gav löpande förslag på såväl enkla lösningar som mer omfattande aktiviteter.

 

När sammanställning av observationer och förslag på prioriterad underhållsplan kort därefter kom var den enkel att förstå med hjälp av den information Magnus gett under besiktningen.

 

En prioriterad aktivitet som framkom under besiktningen var spolning och statusfilmning av avlopps- och dagvattensystem. Magnus bistod oss även med att ta fram förfrågningsunderlag för detta, och hitta en lämplig leverantör. En uppgift som annars är utmanande för en lekman.

 

Nilstorps samfällighet har nu möjlighet att bedriva ett proaktivt underhålls- och reparationsarbete, samt har en bra kontakt att jobba med inför framtida mer komplicerade offertförfrågningar. Det känns tryggt att ha något handfast att utgå från, såväl för verksamhetsplanering som vid beräkning av rimlig samfällighetsavgift.

Åsa Vajlok, Ordförande, Nilstorps Samfällighetsförening